God houdt van HEN die niet van HEM houden

Onwetend

Het overgrote merendeel van de mensen zijn onwetend van God’s liefde. En dat kan je ze niet kwalijk nemen, want als niemand je ooit verteld heeft dat God van Zijn Schepping houdt, dat God zich ontfermt over iedereen, hoe zou je het dan weten? Er zullen ook mensen zijn die elke zondag naar een dienst gaan, en daar horen over de liefde van God, maar … toch God niet kennen. Ze hebben een totaal verkeerd beeld van God omdat ze niet goed onderwezen zijn. Het goede bericht uit de Schriften is dit: God houdt van HEN die niet van HEM houden.


Hoofdstuk van de liefde

Als je aan iemand zou vragen die bekend is met de bijbel, kan je mij een hoofdstuk noemen waar het over de liefde gaat, dan is de kans groot dat hij of zij 1 Korinthe 13 noemt. En dat klopt. Het is een geweldig hoofdstuk over de liefde. Daar staat onder andere dit: de liefde is geduldig, de liefde is niet opgeblazen, de liefde is blij met de waarheid en de liefde rekent het kwade niet toe. Hou dat vast

Dat hoofdstuk, 1 Korinthe 13, is een geweldig gedeelte om bijvoorbeeld bij een trouwdienst te gebruiken. Je verteld dan van mens (spreker) tot mens (het bruidspaar), zaken die God’s woord bekend maakt over de liefde. Vandaag wil ik u meenemen naar een iets ander uitgangspunt. Namelijk dit, als je dat hoofdstuk nu eens benaderd van God naar de mens toe. Bijna alle groeperingen die op zondagochtend samen komen voor een eredienst zeggen: Ja, God is liefde en Hij houdt van jou, maar… jij moet eerst voor Hem kiezen en je leven aan Hem geven en proberen heilig te leven. En doe je dat niet, of lukt je dat niet, dan heb je ‘pech’, want dan ga je naar de hel.


Luc 6:32 is een ‘eye opener’

Voor iedereen die niet gelooft dat God van HEN houdt die niet van HEM houden is Lucas 6:32 een ‘eye opener’. Lucas 6:32 En indien gij liefhebt, die u lief hebben, wat hebt gij voor? Immers , ook de zondaars hebben lief, die hen lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat.

-Vrij weergegeven- De zoon van God zegt dit: indien jij iemand lief hebt die lief is voor jou, wat stelt dat voor? Een ‘big deal’, maar niet heus. En als jij goed doet aan iemand die goed is voor jou… iedereen doet dat. Is dat dan zo bijzonder? Ik dacht het niet.


Kijk, op de websites en in de brochures van die groeperingen staat dat God liefde is en men roept u op om naar de ‘kerk’ te komen want dan leer je nog beter die God van liefde kennen, zeggen ze. Maar als je de kleine lettertjes leest dan lees je dit: Hij (God) houdt alleen van jou, als jij eerst van Hem houdt. Maar wat voor God is dat? Een God die alleen goed doet aan HEN die van HEM houden? Jezus zei, de zondaren doen dat ook. Wat hebt gij voor?

Ziet u wat voor bericht dat is? Ziet u dat DAT (van die groeperingen) geen goedbericht is. Nogmaals, dat is als jij van mij houdt dan hou ik van jou. En zo zou God dan zijn. Ze zeggen, geloof en hou van Hem. Met andere woorden, je redt jezelf, want jij gelooft en het is jou keus dat jij van Hem houdt. Maar Luc.6:32 zegt toch echt iets anders. Of wat dacht u van Rom.5:8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.


‘Mind blowing ‘: heb je vijanden lief!

De volgende tekst is helemaal ‘mind blowing’ voor die groeperingen, want onze Heer spreekt dit uit: Luc.6:35 …hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen. Een vijand is iemand die je haat en dat in woord en daad tot uiting wil brengen. Dit zeggen die groeperingen / de kerk: als jij God niet lief hebt en niet voor Hem kiest ga je naar de hel, waar je dan voor eeuwig en eeuwig gepijnigd wordt. Maar onze Heer en God de Vader zegt: heb je vijanden lief! Als Hij mensen naar de hel zou sturen (wat niet waar is) dan zou Hij zichzelf tegen spreken. Dan spreekt God zijn eigen woord tegen! Die gedachte is waanzinnig.

Dit is het goede bericht: God geeft, en Hij verwacht niets terug. Zie Lucas 6:36 God de Vader is barmhartig. En weet u wat er in Psalm 30:6 staat? Een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen. Het idee dat de toorn van God oneindig lang voortduurt is volkomen vreemd in de Schrift , dat zult u niet terug vinden, ja, in uw vertalingen, maar dan moet u terug naar de grondteksten.

Heb uw vijanden lief, zou God dan niet HEN liefhebben die HEM niet liefhebben?

God houdt van HEN die niet van HEM houden