ShortVlog's zijn hele korte filmpjes van "max" twee a drie minuten

Evangelie binnen drie minuten

We hebben een geweldig evangelie lieve mensen.In dit zeer korte filmpje van 2 min 43 wordt het beste nieuws ooit gedeeld: God is de redder van alle mensen.

Christus stierf voor onze zonden (1 Kor.15:3)

Hoezo "voor onze zonden gestorven"? Dit is een vraag waar veel misverstanden over bestaan. Traditioneel zult u dit soort antwoorden horen: Christus moest sterven omdat God rechtvaardig is en niet zomaar kan vergeven. Of: om onze schuld te betalen. Of: om plaatsvervangend de toorn van God te dragen. Toch zijn geen van deze antwoorden, Bijbelse antwoorden. Wat zegt de Schrift dan wel?

Gods reddende genade is vuurwerk en het voedt ook op

Want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen om ons op te voeden(Titus 2:11-12)