Titel: Een woord in de ene taal heeft soms meerdere woorden andere taal (liefde)

ONDERWERP: Andere talen hebben soms meerdere woorden voor één Nederlands woord. De Grieks taal heeft meerder woorden voor ons Nederlands woord Liefde.

BIJBELTEKST(EN): Joh.21:15

INTRO: In de inleiding van het boek "Taal voor de leuk" verteld Pauline Cornelisse dat taal moeilijk is, ongrijpbaar en soms raar. Taal blijkt een 'lastig ding' te zijn.

KERN BOODSCHAP: In onze Nederlandse vertaling van de Schrift komt het woord liefde vaak voor. Joh.21:5 is daar een voorbeeld van . Maar In het Nederlands hebben wij één woord voor liefde. In het Grieks zijn er meerdere woorden voor liefde, namelijk 'Agape' (strong G25) en 'Phileo' (strong G5368). Beide vertalen wij (in het Nederlands) met liefde , maar 'agape' heeft te maken met belangeloze onvoorwaardelijke liefde, en 'phileo' heeft te maken met voorwaarden, bijvoorbeeld als jij aardig of lief voor mij bent, dan vind ik jou ook aardig. God liefde is 'agape', onvoorwaardelijk en belangeloos.

YouTube VLOG bekijken (klik hier) --> youtu.be/Kfcqr7G_Hzo


Titel: Lekker lang licht

ONDERWERP: Licht en donker

BIJBELTEKST(EN): Joh.1:1-9, Psalm 119:130, Efez.5:8

INTRO: De zon komt op om …,en de zon gaat onder om… Donker is het ontbreken van licht. De bijbel verteld ons wat licht is, of beter gezegd, WIE licht is

KERN BOODSCHAP: Joh.1:9 Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Goed om te beseffen: God's woord is synoniem aan leven en licht EN Efez.5:8 want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here, wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid

Youtube VLOG bekijken (klik hier)--> youtu.be/VWOgSb-9nwA


Titel: Wanneer zullen we onze (on)gelovige geliefden die gestorven zijn weer zien?

ONDERWERP: Op welk moment worden de doden opgewekt?

BIJBELTEKST(EN): 1 Thes.4:13-17 (wegrukking-Lichaam van Christus-),  Openb.20:5 (eerste opstanding- Israël-), Openb.20:11-15 (grote witte troon-overige doden-),

                                    1 Kor.15:26, 54 (dood teniet gedaan, dood overwonnen-allen leven-)

INTRO: Mijn vader en moeder zijn overleden. Een broer is aan een ernstige ziekte overleden. De dood is ...(sorry voor het woord) klote.

KERN BOODSCHAP: De dood is een vijand en bij de dood stopt het voor een mens. Maar het goede bericht is dat de dood totaal geen probleem is voor God. In de Schriften lezen we hoe eenvoudig het voor de Heer was om een dode op te wekken. 'Lazarus sta op' zijn maar drie woorden. Het opwekken van een dode is het punt niet. Het gaat er om op welk moment, in de tijd gezien, de doden worden opgewekt. De Schrift spreekt over 'de wegrukking', de eerste opstanding en de grote witte troon.

YouTube VLOG bekijken (klik hier) --> www.youtube.com/watch?v=JDon4St1yrw


Titel: Paulus zijn TedTalk

ONDERWERP: Paulus toespraak te Athene, bij de Areopagus (subtitel: van vele goden naar één God)

BIJBELTEKST(EN): Hand.17:15-33

INTRO: TedTalks zijn inspirerende presentaties, waarin mensen enthousiast over hun expertise vertellen We luisteren graag naar mensen die waarheid vertellen, integer zijn, zichzelfs zijn en die liefdevol vertellen

KERN BOODSCHAP: Paulus (de apostel der Natien) verteld bij de Areopagus de waarheid m.b.t. het meer godendom. Er zijn niet vele goden, maar er is één GOD! Dat hadden de Griekse (heidense) mannen nog nooit gehoord.

YouTube VLOG bekijken (klik hier) --> youtu.be/0f-FKxAOMKg