Meest recent : za 21 mei - vlog

VLOG (meest recente VLOG'jes / spreekbeurt)

Bezorgdheid, de oplossing

U kent het vast wel, je wordt 's nachts wakker en je gedachten die eerst "rustig zaten, gaan lopen en daarna rennen" en zijn niet meer te stoppen. Maar als gelovige heb je een "geheim wapen". De moeder van alle bezorgdheid teksten geeft uitkomst.


De drijvende bijl (2 Kon.6:1-7)

Elke geschiedenis in de Schrift verteld , linksom of rechtsom, van Hem die zou komen! Zo ook deze wonderlijk gebeurtenis. Het wijst naar Hem die de overwinning behaalde op het hout.


Zout is een beeld van God's woord

.


Het evangelie, het goede bericht is GEEN aanbieding maar een BERICHT!

God's woord (de bijbel) is geen "to do" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET wat jij moet doen. Ook is het GEEN "to be live" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET hoe jij moet leven. Neen, het is het verhaal van God zelf die vertelt wie Hij is en wat Hij doet!

God staat centraal in de Schrift. Het is Zijn woord. En als je dat mag beseffen, dus wat Hij bij machte is te doen in jou leven (en dat is pure genade) dan wordt je blij en dankbaar.


Kan God berouw hebben?

In de bijbel (vertalingen) lees je diverse keren dat God, de schepper van het Al, wiens verstand niet te doorgronden is (Jes.40:28) berouw zou hebben. Als je op onderzoek uitgaat dan kom je al snel tot een heel andere conclusie..


Oefening lichaam weinig nut, maar goede verering God is nuttig tot alles (1 Tim.4:8)

Ik ga geen onderwerp uit de weg.Als u me kent, dan weet u dat ik graag sport. Als je dan de tekst tegenkomt "want oefening van het lichaam is van weinig nut (1 Tim.4:8)" ....dan zakt de moed je in je (hardloop)schoenen ...Een bonus in dit filmpje is : wat is nu Godsvrucht?


Niet langer ik. Paulus wist meer dan Jacobus

Jacobus en Paulus hadden beide een bedienig van de Heer ontvangen, maar de setting was totaal anders. Hier zien we een onderscheid tussen het evangelie van de

besnijdenis die Petrus (de twaalf) was toevertrouwd en het evangelie van de voorhuid die Paulus was toevertrouwd. (zie Gal.2:7)


God's geest woont in u en daar gaat een gigantische levendmakende kracht van uit

Als Hij in u woont, dan betekent dat meerdere dingen ! ... EN... Paulus verteld ons, en dat is een hoop gevende belofte, dat de geest die onze Heer opwekte dat ook bij u zal doen!


Vragen en antwoorden: Pasen

Pasen is een bekend feest voor vele, toch zou je vele vragen kunnen stellen. In dit gesprek aandacht voor o.a. de volgende vragen en onderwerpen: 0:30 inleiding
1:10 was Adams ongehoorzaamheid een verrassing voor God?
4:40 ‘de moeder belofte’?
7:30 het Evangelie in de sterren
9:40 hoe wist de Heer dat hij zou sterven en opstaan?
13:40 voorbeelden van voorzeggingen en typen
16:48 waarom is het sterven van de Heer de basis van het Evangelie?
19:12 wat betekent het dat Christus stierf voor onze zonden?
19:58 droeg Jezus plaatsvervangend de straf voor onze zonden?
21:07 hoezo “om onze overtredingen werd hij doorboord”?
24:36 hoe moeten we 1 Petr.2 vers 24 lezen (“die onze zonden op het hout droeg”)?
27:10 was Jezus’ sterven het offer?
28:41 wat is “de losprijs” en aan wie werd deze betaald?
31:35 all inclusive!
32:30 hoezo “voor Joden een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid?”
34:18 een ‘onsterfelijke ziel’?
35:18 Redder van iedereen!
37:44 “gepredikt aan de geesten in de gevangenis?” (1Petrus 3:19)
40:51 wat is ‘dood’?
42:49 goede vrijdag? twee nachten in het graf?
46:19 Waarom mocht Maria Jezus niet aanraken direct na de opstanding?
48:08 de opstanding van Christus als eersteling
49:17 “ieder in zijn eigen rangorde”
49:58 het teniet doen van de dood = de levendmaking van allen!


Niet bagatelliseren maar relativeren

Als ik u iets zou vertellen over lijden, dan zou dat totaal ongeloofwaardig zijn, maar als Paulus ons meeneemt en daar iets over zegt, dan zouden we rechtop moeten gaan zitten. Hij was "een expert" in lijden - als dienaar van Christus- (2 Kor.11:22-29)


(Deel 1) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)

Deze uitspraak van de Heer wordt door de meeste lezers niet goed begrepen. Men legt het zo uit dat heel weinig gehoor geven aan het evangelie wat wordt verkondigt, maar het tegendeel is waar, de bruiloftzaal zal vol ! zijn (zie vers 10) De clue is , dat het er weinig zullen zijn van het uitgeroepen volk Israel, Juist van hen ! zijn er weinigen in de feestzaal (profetisch beeld van het Messiaanse vrede rijk "1000 jarig rijk")


(Deel 2) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)

Deze uitspraak van de Heer wordt door de meeste lezers niet goed begrepen. Men legt het zo uit dat heel weinig gehoor geven aan het evangelie wat wordt verkondigt, maar het tegendeel is waar, de bruiloftzaal zal vol ! zijn (zie vers 10) De clue is , dat het er weinig zullen zijn van het uitgeroepen volk Israel, Juist van hen ! zijn er weinigen in de feestzaal (profetisch beeld van het Messiaanse vrede rijk "1000 jarig rijk")


Drie ShortVlogs (Rom.10:4, 5 en 6)


Drie ShortVlogs (max 2 min per deel): Rom.10:4 (einde wet),

Rom.10:5 (twee soorten rechtvaardigheid) en Rom.10:6 (veelzeggend citaat)

Deel dit geweldige evangelie ( de linkjes) met iedereen die het wil horen!n wat?)

Leren "koersen"

Een vlogje naar aanleiding van een interview met een wieler ploegleider . Hij zei iets heel moois!


Drie punten m.b.t. Efez.6:11 (wapenrusting)


(1) de GEHELE wapenrusting ...(twee maal drie onderdelen)

(2) de wapenrusting VAN God ...(letterlijk van God)

(3) STANHOUDEN ... (positie handhaven in wat?)

Wat is het geheimenis van DE Christus? (Efez.3:4)

Hoezo spreekt Paulus over een geheimenis (verborgenheid) van DE Christus? Want dat Christus zou komen was bekend, en wie hij zou zijn, daar hadden de profeten al over gesproken. En zelfs in de toespraak van Petrus (Hand.2) wordt verteld dat Christus opgewekt zou worden en zou zitten aan de rechter van God de Vader. Wat is dan het geheimenis .....?

Een goed woord bemoedigt en verblijdt (Spr.12:25 en Spr.15:30)

Wanneer is een woord een goed woord? Kunnen gedichten of peptalk ook goede woorden zijn?En zijn er bepaalde kenmerken te benoemen m.b.t. de goede woorden?!

Moeten overwinnaars strijden? (Kol.3:1-5)

Zoekt dan de dingen die boven zijn (we onderzoeken de Schriften)Bedenk de dingen die boven zijn (terwijl we met onze voeten 'in de klei' staan)De logica van het genade evangelie is zinnig. Het dient een toekomstig nut. Als je in genade mag beseffen wat je positie is, dan geef je al die zaken die in Kol.3 vers 5 benoemd zijn, gewoon geen aandacht, en dan verdwijnen al die problemen vanzelf. Dat is wat Paulus zegt in vers 5: laat het versterven, geef het geen aandacht (geen voedsel). Strijd er niet tegen!

James Webb telescoop - uitspansel - Hemel der hemelen

Heeft u het gehoord? Er is een nieuwe ruimte telescoop in een baan rond de zon gebracht. De James Webb telescoop. Deze ‘kijkt’ in het uitspansel en zal vele mooie beelden en nieuwe informatie opleveren. Het is een geweldig knap gemaakte telescoop waarmee, en ik citeer nu de wetenschap, "de kijk op het universum voor altijd zal veranderen". Maar wat is 'het uitspandel' nu precies? en wat is de 'hemel der hemelen'? En is 'het uitspansel' het werkterrein van het LvC?


De kracht die het licht schiep, verandert uw hart (2 Kor.4:6)

(Gen.1:3) En God zeide : Er zij licht, en er was licht. En God zag dat het licht goed was

Fundamentele waarheden!

Fundamentele waarheden . Ik vraag het niet vaak, maar deel deze waarheden met familie, vrienden en kennissen. Laat het horen, vertel het, "gelegen of ongelegen met alle lankmoedigheid (2 Tim.4:2)"


Wat heeft wraak met 'Talita koem' te maken?

In de geschiedenis van de opwekking van het dochtertje van Jairus gebruikt de Heer de woorden Talita koem (meisje sta op). Juist de onderliggende Hebreeuwse woordverbanden geven het woord 'wraak' een hele andere betekenis dan waar wij wraak mee associëren.

Gods woord is vuurwerk en voedt op!

Want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen om ons op te voeden(Titus 2:11-12)


Veranderen van gedachten is een daad van God

(1 Tim.1:12-16) Iedereen die besef heeft van het genade evangelie heeft een "omdenk moment" gehad. Dat is een daad van God. Hiertoe is de godlasteraar, de vervolger, de geweldenaar Saulus ontferming bewezen (...) om een voorbeeld te zijn voor hen ...

We zijn niet gered omdat we geloven, we geloven omdat we zijn gered!"Ik zie mensen als bomen wandelen"

De genezing van de blinde te Betsaida (Marc.8:22-26). Dit is een heel opvallende en veelzeggende geschiedenis, want na de eerste handoplegging en nadat de Heer speeksel op de ogen van de blinde heeft geplaatst ziet de man "mensen als bomen wandelen". Hij was blind en zag nu wazig. En dat is vreemd. Als de Heer mensen geneest, is één woord of één handeling voldoende. Waarom hier niet? Mislukte de genezing in eerste instantie? Of zit er meer achter?..

In een oogwenk?


"In een oogwenk weggevoerd worden"' is een hele bekende bijbelse uitspraak. Tot een jaar geleden dacht ik altijd dat het met snelheid te maken had van de opname of wegrukking, totdat iermand mij er op attendeerde dat het iets anders was. Nog mooier....

Het evangelie in drie minuten!Een gelijkenis en een geschiedenis (mbt Lazarus Luc.16 en Joh.11)

....

God heeft ook een "social media"platform (Psalm 19.2)

Tegenwoordig zijn er vele 'social media' platformen zoals Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp enz. Maar wisten jullie dat God jaren geleden een "social media platform" met de naam "SV Zee" (Spreekt Van Zijn Eer) heeft gemaakt? Naar Psalm 19:2

De hemelen vertellen God's eer, en het uitspansel verkondigt Zijn werk van Zijn handen.We kunnen het verhaal van God ('s nachts) lezen. Lees Gen.1:16 Hij maakte de sterren, lees Job.9:8-9 ...Hij maakte de Beer en de Orion en de Pleiaden, lees Job.38:31-33 of Psalm 147:4 Hij bepaalt het getal van de sterren, en Hij roept ze alle bij naam.

Huiselijke plichten? de christelijke huisregels?


Dit filmpje gaat over: wat is nu het geheim dat we in elke situatie, op de plek waar God ons plaatst, in oprechte blijdschap met elkaar om kunnen gaan?

De arrogante mens (Daniël 4)


De mensheid, in het algemeen gesproken, rekent totaal buiten God om en zet zichzelf heel graag centraal. Dat horen we al maanden lang in bijvoorbeeld radio reclames. Hoogmoed komt voor de val (Spr.16:18-19). Nebukadnessar (Dan.4) ondervond dit aan den lijve, TOTDAT hij omhoog keek ...

Nieuw bewijs dat eeuwige straf vals is

(deel 2)

Zo op het eerste gezicht staat er in 1 Tim.1:3-4 niet echt iets bijzonders. Het is geen hoge openbaring, het lijken bijna verzen die als opvulling dienen, maar toch zit er een geniale zin in...

The big picture

Om de geschiedenis van de mensheid te begrijpen hoef je maar twee personen te bestuderen, namelijk Adam en Christus (1 Kor.15:45-47)

(Als test is deze video op rumble.com gezet , zie link:

https://rumble.com/vlf2bt-august-19-2021.html?mref=qht34&mc=cicfy)

Geen vrije wil? Ik ben geen robot...

Zodra je verteld dat de mens geen vrije wil heeft, maar altijd wordt beïnvloed door God bij het nemen van beslissingen, dan krijg je steevast het antwoord: ik ben geen robot, ik ben geen marionet. Maar waar komen die termen (robot en marionet) vandaan? Gods woord spreekt over De Pottebakker en het klei (Jer.18.1-11 en Rom.9:19-21).?  

Kort & Bondig

Diverse onderwerpen 'kort & bondig' weergegeven. Klik op de link -->  /kort-bondig

  • Titel Een woord in de ene taal heeft soms meerdere woorden andere taal (liefde) youtu.be/Kfcqr7G_Hzo
  • Titel: wanneer zullen we onze geliefden ((on)gelovigen of onwetende) die gestorven zijn terugzien? youtu.be/JDon4St1yrw
  • Titel: De uitkomst staat vast (onderwerp: God haalt altijd Zijn doel, want er is één God) - youtube filmpje ---> youtu.be/UdjFpM4ckPQ
  • Titel: Lekker lang licht (onderwerp: licht en donker) - youtube filmpje ---> youtu.be/VWOgSb-9nwA
  • Titel: Paulus zijn TedTalk (onderwerp: Paulus toespraak te Athene) - youtube filmpje ---> youtu.be/0f-FKxAOMKg
En de spotlight zetten we op ....

--> Er zijn twee evangelieën!

--> De valstrik van de Drie-Eenheid