Meest recent : 21 juni 2024 - vlog

Is geloof een keuze of een gift?

Een mens kan kiezen. Zeker. U kunt kiezen of u een opleiding doet, wat u gaat eten, of u de fiets of het openbaar vervoer gebruikt. Maar keuzes maken (als u het zo wilt formuleren) gaat op tot zekere hoogte, want kan u bijvb voor gezondheid kiezen?

 

Het punt is dat een mens geen keus kan maken die niet bekend is bij God. Je kan niet vrij kiezen buiten God om. Zie daar de betekenis van vrije wil. Een mens heeft GEEN vrije wil. Dat is wat de Schrift ons leert. Precies hetzelfde geldt voor geloven of niet. Geloof is geen keus. Geloof is trouwens vertrouwen op God en Zijn woord be-amen. Ik zou alle discussie direct plat kunnen slaan door Efez.2:8-9 te citeren. Duidelijker krijgen we het niet. Maar omdat mij verweten wordt altijd maar met Paulus aan te komen, hierbij een ander die precies hetzelfde verteld, zie Joh.12:37-40.

Zingen: ...doop mij met vuur? (deel 5)

Zo af en toe kom je in liederen de frase tegen: "...doop mij met vuur". In eerste instantie zou je denken dat het gaat om een fenomeen dat op de pinksterdag plaats vond, maar gelukkig hoeven wij niet te raden waar het om gaat , want Gods woord geeft zelf het antwoord.

 

Eerder geplaatste delen:

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

Wat is "dopen voor de doden? (deel 4B)

De wijze waarop de meeste bijbelvertalingen dit vers weergeven maakt de inhoud raadselachtig. Dat blijkt wel uit bijvoorbeeld hoe de Mormonen deze tekst interpreteren. Ze houden massaal doopdiensten voor reeds overleden mensen. Verrassend is dat zodra je de leestekens verplaatst (interpunties) de tekst al duidelijker…

 

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

Voor doden gedoopt worden? (deel 4A)

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

Gedoopt in Christus Jezus (deel 3)

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

Paulus niet gezonden om te dopen (deel 2)

Dit is deel 2 van een korte serie over dopen.

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

Dopen in wat ...?

Johannes de doper was een opvallende verschijning wiens kameelharen mantel en leren gordel herinnerde aan de profeet Elia. Het kenmerk van Johannes de doper dat hij ANDERE doopte...

De twee getuigen (Openb.11) samenvatting van de (tot dan toe gegeven) studie.

In deze korte video geeft Andre Piet een samenvatting van de (tot dan toe gegeven) studie "de twee getuigen uit Openb.11"

 

Tot geloof komen... of geloven ?

In onze vertalingen komen we diverse malen tegen: ...en zij kwamen tot geloof. (bijvb in Hand 17:12) Maar in de grondteksten staat: ze geloofden. En dat is wat anders. 'Tot geloof komen' ...verteld dat de mens een weg heeft afgelegd voordat hij bij geloof aankomt. 'Ze geloofden' verteld ons dat er een moment is dat de mens overtuigt werd door iets. De kern is dit: Gods woord overtuigd. HIJ geeft dat "om denk moment" (denk aan Saulus op de weg naar Damascus). Geloof is trouwens een gift van God (Efez.2:8).

 

 

De twee getuigen (Openb.11:5-10)

Deze Pres-Vid is een weergave van de bijbelstudie over "de twee getuigen (Openbaring 11)" die u op https://goedbericht.nl/lezingen/de-twee-getuigen-1/ kunt vinden.

 

 

Beelden in bijbel 70 palmen en 70 afgehouwen tenen en duimen

In Gods woord worden veel zaken toegelicht via beelden uit de natuur. Denk maar aan Math.13 (de akker en de zaaier). Maar ook in andere details in de opgetekende geschiedenissen worden vaak beelden gebruikt. Zo ook de geschiedenis uit Exod.15 (waterbronnen en palmbomen) en Richteren 1 (afgehouwen tenen en duimen).

 

Eer van mensen...?

De Heer had geen eer van mensen nodig. De Schriftgeleerden wel. Die waren uit op eretitels en erebaantjes. Vandaag de dag is het niet anders. Mensen streven naar titels die mensen verzonnen hebben en zelf uitgeven. Met een titel ben je bevoegd om te mogen voorgaan en spreken (in het algemeen). Maar het gaat in de Schrift om bekwaamheid. Heb je kennis van de Schrift?

 

De twee getuigen (Openb.11:1-5)

Deze Pres-Vid is een weergave van de bijbelstudie over "de twee getuigen (Openbaring 11)" die u op https://goedbericht.nl/lezingen/de-twee-getuigen-1/ kunt vinden.

 

 

De goede herder ...schapen niet van deze stal?

Joh.10:16 nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn: ook die moet Ik leiden en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

Wie zijn die schapen, die niet van deze stal zijn? Zijn dat gelovigen uit de natien? 

 

 

Patroon van geZONde woorden

In een land wat dicht bij de evenaar ligt, speelt de zon een belangrijke rol. Eigenlijk net zoals de geZONde woorden van Paulus voor ons van zeer groot belang zijn. Wat goed is om te beseffen is dat menselijke wijsheid en menselijke woorden tegenover God's gezonde woorden staan.

 

 

Wedergeboren worden...?

Wedergeboren worden is een belofte geen oproep. 'Wedergeboren worden' is een vertaling van twee Griekse woorden die 'geboren worden' en 'van boven' betekenen. Dat geeft direct aan wie de bron is en wie degene is die genereerd (het actieve gedeelte). God reinigt, God veranderd het hart. Hij veranderd het hart en geeft een nieuwe geest in uw binnenste (Ezech.36:36 (Israël), Titus 3:4-6 (gelovigen nu)

 

Meer info met meer teksten: zie https://www.youtube.com/watch?xQqA5PJV3Kc

 

 

De redding van Judas Iskariot staat vast!

Als je gewoon de Schrift erbij neemt, en alle Schriftplaatsen bestudeerd m.b.t. Judas Iskariot, zie je dat zaken veel genuanceerder liggen dan vertalingen ons doen voorspiegelen. 

16 redenen:

God is de redder van alle mensen!

Er zijn zoveel misverstanden over redding. Daarom zestien redenen waarom God de Redder is van alle mensen. Alle mensen? Jazeker, allen! Het filmpje duurt maar drie minuten, kijk en deel het met aderen.

Eindelijk antwoord op de vraag : waarom is er zoveel ellende!

In tien minuten tijd krijgt u het puur Schriftuurlijke antwoord op de waarom vraag (waarom is er zo veel ellende in deze wereld) Onze Heer geeft duidelijk antwoordt op deze vraag (Joh.9 de blind geborene). 

Valt er nog wat te lachen? Jazeker (Gen.21)

Als je om je heen kijkt en naar het nieuws luistert dan wordt je somber, waar gaat het naar toe? Maar als je God's woord mag kennen, en in het bijzonder de beloften, dan ga je lachen. Want dan weet je dat God uiteindelijk iedereen doet lachen. Niet als een 'stand-up comedian', maar Hij laat lachen vanuit het hart, in grote dankbaarheid en blijdschap ! 

Is oorlog ergens goed voor?

Oorlog, is het ergens goed voor? vroeg Bruce Springsteen zich af

Al is de zonde nog zo snel, de genade overtreft haar wel

In Rom.5:20 vinden we een 'eye openende' uitspraak van de apostel Paulus. En weet u dat elke vertaler het er over eens is wat daar (in de grondteksten) staat. Maar toch probeert men via een foute conclusie er onder uit te komen. 

Leden (popgroep) KISS onsterfelijk?

Jazeker, maar niet als hologram en heel anders dan zij denken

Zintuigen, mond en de Romeinenbrief

Je kan in Gods woord studeren door vers voor vers door teksten te gaan. Maar je kan ook via 'structuren' tot zeer verassende inzichten komen. Zo zit er in de Romeinenbrief een 'parel' verborgen met betrekking tot de mond. 

Wat is zegen nu eigenlijk?

Bij zegen denken we vaak aan welvaart. Maar zegen of zegenen heeft te maken met 'knielen' en 'wel-spreken of goed-spreken over'. Zegen is gelegen in dankzegging. Bij besef, wat een genade gift is, kan je niet zwijgen.

 

Over welke brief heeft Paulus het?

In Kol.4:16 lezen dat zij .... ook die van Laodicea u laat voorlezen. Dat is apart. Over welke brief heeft Paulus het hier?

Zijn er te veel mensen op de aarde?

Je hoort het steeds vaker om je heen, er zijn wel erg veel mensen (inmiddels meer dan 8 miljard). Moeten we ons zorgen maken? neen, absoluut niet, Ik moedig u aan om Psalm 139 erbij te nemen en te lezen.

 

Kom van het dak af... 

We maken een "reis" van Lucas 5 naar Galaten 5. Er gebeurt namelijk heel veel op "het dak"

Bruiloft te Kana, dit heeft u nog nooit gehoord!

In de tekst Joh.2:1-11 zitten zulke geweldige dingen verborgen die vele nog nooit gehoord hebben; voorbeelden: 'de derde dag' en 'de perfecte timing van God' en 'vullen tot de rand' en 'het beste als laatste' en 'tekenen hebben een betekenis'.

 

Is de tweede dood iets anders dan de dood?

Vaak hoor je zeggen dat de tweede dood anders zou zijn dan de dood. Maar het is meer van de dood of anders gezegd, je gaat voor een tweede keer dood. En weet u, de laatste vijand (de dood, zie 1 Kor 15) zal  teniet gedaan worden. Vraag: en wat hou je dan over? Juist leven! Wat een evangelie = goed bericht!

Hier zit een luchtje aan.... of beter gezegd: dit stinkt!

Plaatsnamen vertaal je niet. Als je in de grondteksten leest over Jeruzalem dan geef je die plaatsnaam weer, dus Jeruzalem. En precies eender doe je met Kafarnaüm of Bethlehem enz. voor alle plaatsnamen doen de vertalers dat, op één uitzondering na...als ze Gehenna (=dal van Hinnom ten zuid westen van Jeruzalem) tegen komen maken ze er ....hel van. Dus men vertaald de op aarde gelegen geografische plaats gehenna met hel. Wat??? En dat klopt van geen kant. Dat stinkt!

 

Drie reacties en humor van God (Hand.17:15-34)

Wat kan er gebeuren als je het evangelie verteld aan vrienden, familie, collega's enz? In Hand.17 lezen we over drie soorten reacties. Men kan u bespotten of men kan onverschillig zijn of men geloofd het woord van God. Aan het einde van het hoofdstuk worden twee namen genoemd... en laat dat nu een stukje humor van God zijn.

In slaap vallen in dienst, betekent compliment boodschap

Het gebeurt wel eens dat je als spreker iemand "diep ziet nadenken". Maar bedenk dit: bij de boodschap van "hel en verdoemenis" (geen Schriftuurlijke boodschap), is iedereen wakker , alert en 'hyper'. Maar als je vertelt dat we een gelukkige God hebben (1 Tim.1:11), dat God de wereld met zich verzoend (2 Kor.5:18) en dat de dood teniet gedaan wordt en allen in Christus zullen leven.... dan wordt je relax, dan kan je rustig je ogen dicht doen. Het is een compliment voor de spreker.

 

Kan God berouw hebben?

Als je de bijbel vertalingen leest kom je een aantal keren tegen dat God ergens berouw over zou hebben, maar er is ook een tekst die zegt : God is geen man dat Hij liegen zou of een mensenkind dat Hij berouw zou hebben (Num.23:19). Wat is het nu?

Weer terug in die sleur...

We ontkomen er niet aan. Na een leuke periode met bijvoorbeeld familie of vrienden, of een prachtige vakantie .... komen we weer thuis in de dagelijkse routine (de sleur). Gods woord zegt daar ook iets over in Prediker 3. In het bijzonder wil ik u attenderen op vers 14 en 15 waar een geweldige belofte staat!

 

De dood voert geen heerschappij meer over Hem (Rom.6:9)

In de Schrift lezen we diverse malen van opwekkingen. Maar een tijd na de opwekking van het dochtertje van Jairus , de jongeling te Nain, Lazarus en Tabita zijn ze allen wederom gestorven, en dat kwam omdat de dood nog steeds heerschappij over hen voerde. Maar het bijzondere van onze Heer is dat (Rom.6:9) ...daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem ! Hij als eersteling is de garantie dat de rest zal volgen (in rangorde). Dat is het evangelie.

Het laatste wonder-teken gebeurde in de hof van Getsemane (Luc.22:47-51)

In de hof lezen we over het laatste wonderteken dat Jezus doet. En het zal u niet verbazen dat het teken van ‘de genezing van het afgeslagen oor’ veel meer te zeggen heeft. De gebeurtenis spreekt van een geweldige belofte voor het volk Israël! 

 

Het 'vier staat tot één principe 

Tijdens de kruisiging van de Heer Jezus vonden een aantal bijzondere plaats. We komen een aantal keren de verhouding 'vier staat tot één' tegen.... En daar gaat een sprake van uit

Het perfecte plaatje (Kol.1:15)

 

Schriftgeleerden... wat deden zij?

De Hebreeuwse geschriften zijn zeer betrouwbaar. Dat komt omdat de ene God het gesproken heeft en heeft laten optekenen. Ja zegt u, maar als men nu fouten heeft gemaakt tijdens het kopieren. Dit is het wonderlijke , Hebreeuwse letters hebben een betekenis en een waarde. Hierdoor is kopieeerwerk 100% betrouwbaar gebleken

Kort & Bondig: God is de redder van alle mensen!

We hebben een geweldig evangelie lieve mensen. In dit zeer korte filmpje van

2 min 50 wordt het beste nieuws ooit gedeeld:

God is de redder van alle mensen!

Een wijs en kundig bouwmeester 1 Kor.3:10-15

Paulus was een apostel, en ooggetuige. Paulus was een leraar en apostel van de Natien , maar wat redelijk onbekend is: Paulus was een wijs en kundig bouwmeester

 

Het woord van Christus wone rijkelijk in u (Kol.3:16)

Wat weinigen beseffen is dat Paulus hier niet spreekt over het woord van Jezus die op aarde rondliep. Christus is in een titel die Hij na zijn opstanding kreeg (Hand.2:36 ...dat God Hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft). Paulus, de apostel van de Natien, heeft woord van de opgestane ontvangen.

Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden

Bezien vanuit één regel in het gebed wat Israel in de toekomst zal bidden , het "Onze Vader"

 

Het geheim van het evangelie

Wie wil er nu geen geheim horen? En 'believe me' , het is beter en mooier dan je ooit had kunnen bedenken!

God's wil en God's verborgen bedoeling (Adam en Eva)

Tegen God's wil kan je ingaan, tegen Zijn verborgen bedoeling niet!


Vertalingen: vertrouwen is goed, controleren is beter

Een korte toelichting op de vraag: hoe weet je of de vertaling die je nu gebruikt betrouwbaar is?!

Beloften direct. Wet (Sinaï) via via. Daar gaat een sprake van uit!

Voor mensen die in 'de traditie' zijn opgevoed en onderwezen, is de tekst Gal.3:19-20 een moeilijke tekst. Opvallend is dat er een 'totdat' in de verzen staat en de wet (Sinaï) via via is gegeven. Dit in tegenstelling tot de beloften die Abraham ontving


Stel je eens voor dat ...

Een korte prikkelende boodschap!

Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)

In het (engelstalige) studie boek "concordant commentary on the New Testament van A.E.Knoch staat o.a. een structuur weergegeven van de Romeinenbrief?


Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)

In het (engelstalige) studie boek "concordant commentary on the New Testament van A.E.Knoch staat o.a. een structuur weergegeven van de Romeinenbrief

Het ont-moeten van onze eigen onderlinge bijeenkomst (Hebr.10:24-25)

In Hebr.10:25 staat in vertalingen een vers wat in kerkelijke omgevingen als 'stok achter de deur' gebruikt wordt om mensen naar de bijeenkomst te laten komen, want , zo staat er (NBG): "dat wij onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen, zoals sommige gewoon zijn. Maar is dat de juiste vertaling en gedachte (van de context)?


En hij moest door Samaria gaan

In Joh.3 lezen we van het gesprek dat de Heer heeft met Nicodemus. Kort daarna (in Joh.4) volgt het verslag van het gesprek dat de Heer heeft met een Samaritaanse vrouw. Er zijn opmerkelijke verschillen .... met diepere opmerkelijke lagen!

God zien in de Schepping (Rom.1:20)

Zelf zij, die nog nooit van de ene God gehoord hebben, of nog nooit een bijbel in hun handen hebben gehad, kunnen zien dat er een God bestaat. Hoe? Gewoon door naar Zijn schepping te kijken.


Kort en bondig: studie Openbaring ('bazuinen & schalen' en 'de fasen')!

In minder dan 15 minuten, ziet u via drie overzichtelijke schema's een aantal structuren (o.a. 'de vier fasen' en van 'de bazuinen & schalen') in het bijbelboek Openbaring van Jezus Christus

Heel de Schrift door God geblazen (2 Tim.3:16)

De mens haalt ongeveer 22.000 x per dag adem. Het in en uit ademen is nodig om te leven. Daarnaast brengt het uitademen (of blazen) nog een groot voordeel met zich mee: bij het uitademen kunnen we 'lucht' in 'trilling brengen' waardoor gestructureerde klanken ontstaan (spreken). Als God blaast of uitademt, (-is antropomorfisme / menselijk spreken over God-) gebeurt er nog iets extra's


Krachtig aanmoedigen: blijf bij de genade God's !

Welke redenen had Paulus om aan te sporen om bij genade God's te blijven?Een beetje buiten 'het plein van de genade lopen' kan toch geen kwaad? Welke voordelen brengt de genade God's voor u en mij?

Hoop & Verwachting ~vurige kolen op iemands hoofd stapelen?

Waar gaat o.a. "de hoop van het evangelie (Kol.1:23) " over? En wat betekent het, dat we "de God van hoop (Rom.15:13)" hebben?


Waarom hebt u mij zo gemaakt?

In Rom.9:21 komen we de vraag tegen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? In dit korte filmpje krijgt u het antwoord.

Wat is een huwelijk? (Joh.1:17)

Wat bedoelt de Bijbel met ‘een huwelijk’? Een verbintenis aangaan in het stadshuis of de kerk komen we in de Bijbel nergens tegen. Betekent dit, dat iedere serieuze liefdesrelatie een huwelijk kan zijn? Of, zoals anderen beweren, dat een huwelijk in bed gesloten wordt?  


Joh.3:16 Heel bekend...maar ook onbekend.

Joh.3:16 is mischien wel het meest bekende bijbelvers, maar toch is er ook veel onbekend.

VLOG (meest recente VLOG'jes / spreekbeurt)

Genade en waarheid werd (enkelvoud) (Joh.1:17)

De woorden 'genade en waarheid' en dan een enkelvoud (werd) erachter?.... Heeft Johannes hier een schrijffout gemaakt? Neen, het is veel mooier


Ieder in zijn eigen rangorde (1 kor.15:23)

Alle mensen zullen in Christus worden levend gemaakt, "ieder in zijn rangorde", zegt 1 Kor.15:22,23. Maar wat betekent dat 'rangorde'? In deze video wordt dit prachtig geillustreerd .


Wederom geboren worden? (Joh3:3, 7)

Deze term (wederom geboren worden) is heel bekend bij vele gelovigen. We komen de term tegen in Joh.3:3 en Joh.3:7 tijdens het gesprek wat Jezus heeft met de leidsman der Joden, Nicodemus. Als je de Griekse grondwoorden bekijkt en beseft tegen wie onze Heer spreekt, dan blijkt zo'n bekende term niet overeen te komen met de 'traditionele visie - jij moet een keus maken en wederom geboren worden'


Kerntaak opzieners, gezonde leer

Wat behoren zij die voor gaan in het woord, de opzieners te doen?  


Voor of vanaf (deel 1) grondlegging wereld - nederwerping systeem

Tienmaal vinden we de term 'grondlegging van de wereld' in de bijbel. Waarbij drie maal gesproken wordt VOOR de grondlegging van de wereld en zeven maal over VANAF de grondlegging van de wereld. In het eerste deel iets meer over "grondlegging wereld"


Liederen (deel 2) (ver)tel uw zegeningen, één voor één

In deze vlog: 1)We hebben een stem gekregen om de ene God te eren en om andere te vertellen van Hem. 2) liederen gaan vaak over 'wat de mens doet' , we plaatsen onze prestaties vaak voorop (op de voorgrond), maar het gaat erom dat we in liederen (die in diensten gezongen worden) de ene God centraal en vooraan zetten  


Liederen, staat de mens centraal of de ene GOD?

Als we het terug brengen tot de kern, dan heeft een mens een stem gekregen om God te eren. We zouden liederen zingen tot eer van God. Toch zijn er vele liederen, die gezongen worden in samenkomsten, waarin de mens centraal staat. Daarom vandaag een voorbeeld van een prachtig lied waarin God's liefde en grootheid centraal staat.(Bron lied: Jesus Army Songs: Thank You https://www.youtube.com/watch?v=K2kCYnEdfOE)


Bezorgdheid, de oplossing

U kent het vast wel, je wordt 's nachts wakker en je gedachten die eerst "rustig zaten, gaan lopen en daarna rennen" en zijn niet meer te stoppen. Maar als gelovige heb je een "geheim wapen". De moeder van alle bezorgdheid teksten geeft uitkomst.


Het evangelie, het goede bericht is GEEN aanbieding maar een BERICHT!

God's woord (de bijbel) is geen "to do" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET wat jij moet doen. Ook is het GEEN "to be live" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET hoe jij moet leven. Neen, het is het verhaal van God zelf die vertelt wie Hij is en wat Hij doet!

God staat centraal in de Schrift. Het is Zijn woord. En als je dat mag beseffen, dus wat Hij bij machte is te doen in jou leven (en dat is pure genade) dan wordt je blij en dankbaar.


Kan God berouw hebben?

In de bijbel (vertalingen) lees je diverse keren dat God, de schepper van het Al, wiens verstand niet te doorgronden is (Jes.40:28) berouw zou hebben. Als je op onderzoek uitgaat dan kom je al snel tot een heel andere conclusie..


Oefening lichaam weinig nut, maar goede verering God is nuttig tot alles (1 Tim.4:8)

Ik ga geen onderwerp uit de weg.Als u me kent, dan weet u dat ik graag sport. Als je dan de tekst tegenkomt "want oefening van het lichaam is van weinig nut (1 Tim.4:8)" ....dan zakt de moed je in je (hardloop)schoenen ...Een bonus in dit filmpje is : wat is nu Godsvrucht?


Niet langer ik. Paulus wist meer dan Jacobus

Jacobus en Paulus hadden beide een bedienig van de Heer ontvangen, maar de setting was totaal anders. Hier zien we een onderscheid tussen het evangelie van de

besnijdenis die Petrus (de twaalf) was toevertrouwd en het evangelie van de voorhuid die Paulus was toevertrouwd. (zie Gal.2:7)


God's geest woont in u en daar gaat een gigantische levendmakende kracht van uit

Als Hij in u woont, dan betekent dat meerdere dingen ! ... EN... Paulus verteld ons, en dat is een hoop gevende belofte, dat de geest die onze Heer opwekte dat ook bij u zal doen!


Niet bagatelliseren maar relativeren

Als ik u iets zou vertellen over lijden, dan zou dat totaal ongeloofwaardig zijn, maar als Paulus ons meeneemt en daar iets over zegt, dan zouden we rechtop moeten gaan zitten. Hij was "een expert" in lijden - als dienaar van Christus- (2 Kor.11:22-29)


(Deel 1) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)

Deze uitspraak van de Heer wordt door de meeste lezers niet goed begrepen. Men legt het zo uit dat heel weinig gehoor geven aan het evangelie wat wordt verkondigt, maar het tegendeel is waar, de bruiloftzaal zal vol ! zijn (zie vers 10) De clue is , dat het er weinig zullen zijn van het uitgeroepen volk Israel, Juist van hen ! zijn er weinigen in de feestzaal (profetisch beeld van het Messiaanse vrede rijk "1000 jarig rijk")


(Deel 2) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)

Deze uitspraak van de Heer wordt door de meeste lezers niet goed begrepen. Men legt het zo uit dat heel weinig gehoor geven aan het evangelie wat wordt verkondigt, maar het tegendeel is waar, de bruiloftzaal zal vol ! zijn (zie vers 10) De clue is , dat het er weinig zullen zijn van het uitgeroepen volk Israel, Juist van hen ! zijn er weinigen in de feestzaal (profetisch beeld van het Messiaanse vrede rijk "1000 jarig rijk")


Drie ShortVlogs (Rom.10:4, 5 en 6)


Drie ShortVlogs (max 2 min per deel): Rom.10:4 (einde wet),

Rom.10:5 (twee soorten rechtvaardigheid) en Rom.10:6 (veelzeggend citaat)

Deel dit geweldige evangelie ( de linkjes) met iedereen die het wil horen!n wat?)

Leren "koersen"

Een vlogje naar aanleiding van een interview met een wieler ploegleider . Hij zei iets heel moois!


Drie punten m.b.t. Efez.6:11 (wapenrusting)


(1) de GEHELE wapenrusting ...(twee maal drie onderdelen)

(2) de wapenrusting VAN God ...(letterlijk van God)

(3) STANHOUDEN ... (positie handhaven in wat?)

Wat is het geheimenis van DE Christus? (Efez.3:4)

Hoezo spreekt Paulus over een geheimenis (verborgenheid) van DE Christus? Want dat Christus zou komen was bekend, en wie hij zou zijn, daar hadden de profeten al over gesproken. En zelfs in de toespraak van Petrus (Hand.2) wordt verteld dat Christus opgewekt zou worden en zou zitten aan de rechter van God de Vader. Wat is dan het geheimenis .....?

Een goed woord bemoedigt en verblijdt (Spr.12:25 en Spr.15:30)

Wanneer is een woord een goed woord? Kunnen gedichten of peptalk ook goede woorden zijn?En zijn er bepaalde kenmerken te benoemen m.b.t. de goede woorden?!

Moeten overwinnaars strijden? (Kol.3:1-5)

Zoekt dan de dingen die boven zijn (we onderzoeken de Schriften)Bedenk de dingen die boven zijn (terwijl we met onze voeten 'in de klei' staan)De logica van het genade evangelie is zinnig. Het dient een toekomstig nut. Als je in genade mag beseffen wat je positie is, dan geef je al die zaken die in Kol.3 vers 5 benoemd zijn, gewoon geen aandacht, en dan verdwijnen al die problemen vanzelf. Dat is wat Paulus zegt in vers 5: laat het versterven, geef het geen aandacht (geen voedsel). Strijd er niet tegen!

James Webb telescoop - uitspansel - Hemel der hemelen

Heeft u het gehoord? Er is een nieuwe ruimte telescoop in een baan rond de zon gebracht. De James Webb telescoop. Deze ‘kijkt’ in het uitspansel en zal vele mooie beelden en nieuwe informatie opleveren. Het is een geweldig knap gemaakte telescoop waarmee, en ik citeer nu de wetenschap, "de kijk op het universum voor altijd zal veranderen". Maar wat is 'het uitspandel' nu precies? en wat is de 'hemel der hemelen'? En is 'het uitspansel' het werkterrein van het LvC?


De kracht die het licht schiep, verandert uw hart (2 Kor.4:6)

(Gen.1:3) En God zeide : Er zij licht, en er was licht. En God zag dat het licht goed was

Fundamentele waarheden!

Fundamentele waarheden . Ik vraag het niet vaak, maar deel deze waarheden met familie, vrienden en kennissen. Laat het horen, vertel het, "gelegen of ongelegen met alle lankmoedigheid (2 Tim.4:2)"


Wat heeft wraak met 'Talita koem' te maken?

In de geschiedenis van de opwekking van het dochtertje van Jairus gebruikt de Heer de woorden Talita koem (meisje sta op). Juist de onderliggende Hebreeuwse woordverbanden geven het woord 'wraak' een hele andere betekenis dan waar wij wraak mee associëren.

Gods woord is vuurwerk en voedt op!

Want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen om ons op te voeden(Titus 2:11-12)


Veranderen van gedachten is een daad van God

(1 Tim.1:12-16) Iedereen die besef heeft van het genade evangelie heeft een "omdenk moment" gehad. Dat is een daad van God. Hiertoe is de godlasteraar, de vervolger, de geweldenaar Saulus ontferming bewezen (...) om een voorbeeld te zijn voor hen ...

We zijn niet gered omdat we geloven, we geloven omdat we zijn gered!"Ik zie mensen als bomen wandelen"

De genezing van de blinde te Betsaida (Marc.8:22-26). Dit is een heel opvallende en veelzeggende geschiedenis, want na de eerste handoplegging en nadat de Heer speeksel op de ogen van de blinde heeft geplaatst ziet de man "mensen als bomen wandelen". Hij was blind en zag nu wazig. En dat is vreemd. Als de Heer mensen geneest, is één woord of één handeling voldoende. Waarom hier niet? Mislukte de genezing in eerste instantie? Of zit er meer achter?..

In een oogwenk?


"In een oogwenk weggevoerd worden"' is een hele bekende bijbelse uitspraak. Tot een jaar geleden dacht ik altijd dat het met snelheid te maken had van de opname of wegrukking, totdat iermand mij er op attendeerde dat het iets anders was. Nog mooier....

Het evangelie in drie minuten!Een gelijkenis en een geschiedenis (mbt Lazarus Luc.16 en Joh.11)

....
God heeft ook een "social media"platform (Psalm 19.2)

Tegenwoordig zijn er vele 'social media' platformen zoals Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp enz. Maar wisten jullie dat God jaren geleden een "social media platform" met de naam "SV Zee" (Spreekt Van Zijn Eer) heeft gemaakt? Naar Psalm 19:2

De hemelen vertellen God's eer, en het uitspansel verkondigt Zijn werk van Zijn handen.We kunnen het verhaal van God ('s nachts) lezen. Lees Gen.1:16 Hij maakte de sterren, lees Job.9:8-9 ...Hij maakte de Beer en de Orion en de Pleiaden, lees Job.38:31-33 of Psalm 147:4 Hij bepaalt het getal van de sterren, en Hij roept ze alle bij naam.

Huiselijke plichten? de christelijke huisregels?


Dit filmpje gaat over: wat is nu het geheim dat we in elke situatie, op de plek waar God ons plaatst, in oprechte blijdschap met elkaar om kunnen gaan?

De arrogante mens (Daniël 4)


De mensheid, in het algemeen gesproken, rekent totaal buiten God om en zet zichzelf heel graag centraal. Dat horen we al maanden lang in bijvoorbeeld radio reclames. Hoogmoed komt voor de val (Spr.16:18-19). Nebukadnessar (Dan.4) ondervond dit aan den lijve, TOTDAT hij omhoog keek ...

Nieuw bewijs dat eeuwige straf vals is

(deel 2)

Zo op het eerste gezicht staat er in 1 Tim.1:3-4 niet echt iets bijzonders. Het is geen hoge openbaring, het lijken bijna verzen die als opvulling dienen, maar toch zit er een geniale zin in...

The big picture

Om de geschiedenis van de mensheid te begrijpen hoef je maar twee personen te bestuderen, namelijk Adam en Christus (1 Kor.15:45-47)

(Als test is deze video op rumble.com gezet , zie link:

https://rumble.com/vlf2bt-august-19-2021.html?mref=qht34&mc=cicfy)

Geen vrije wil? Ik ben geen robot...

Zodra je verteld dat de mens geen vrije wil heeft, maar altijd wordt beïnvloed door God bij het nemen van beslissingen, dan krijg je steevast het antwoord: ik ben geen robot, ik ben geen marionet. Maar waar komen die termen (robot en marionet) vandaan? Gods woord spreekt over De Pottebakker en het klei (Jer.18.1-11 en Rom.9:19-21).?  

Redding dankzij Israël - Redding ondanks Israël

In De Schrift vinden we twee evangelieën. Het evangelie van de besnijdenis, waarvan Petrus de beheerder is, en het evangelie van de natiën (onbesnedenen), waarvan Paulus de beheerder is. Voor de tijd waarin wij leven is het evangelie dat Paulus mocht brengen van toepassing. Er zijn vele verschillen, in deze spreekbeurt ga ik vooral in op het verschil: Redding dankzij Israël - Redding ondanks Israel  

BLOG

(Meest recent geplaatst)

Artikelen

  • God zal iedereen overtuigen link naar artikel --> /blogs

  • God houdt van HEN die niet van HEM houden.  link naar artikel --> /blogs

  • Waar komt geloof vandaan?   link naar artikel --> /blogs


Kort & Bondig

Diverse onderwerpen 'kort & bondig' weergegeven. Klik op de link -->  /kort-bondig

  • Titel Een woord in de ene taal heeft soms meerdere woorden andere taal (liefde) youtu.be/Kfcqr7G_Hzo
  • Titel: wanneer zullen we onze geliefden ((on)gelovigen of onwetende) die gestorven zijn terugzien? youtu.be/JDon4St1yrw
  • Titel: De uitkomst staat vast (onderwerp: God haalt altijd Zijn doel, want er is één God) - youtube filmpje ---> youtu.be/UdjFpM4ckPQ
  • Titel: Lekker lang licht (onderwerp: licht en donker) - youtube filmpje ---> youtu.be/VWOgSb-9nwA
  • Titel: Paulus zijn TedTalk (onderwerp: Paulus toespraak te Athene) - youtube filmpje ---> youtu.be/0f-FKxAOMKgEn de spotlight zetten we op ....

--> Er zijn twee evangelieën!

--> De valstrik van de Drie-Eenheid