Waar staat 'De Zeventig Boeken' voor?

-De ene God en de ene middelaar, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen (1 Tim.2:5)

-De Schriften (2 Tim.3:16-17)

-Schriftonderzoek (Hand.17:11)

-In het bijzonder het evangelie* van de apostel Paulus wat eeuwenlang verzwegen was (Rom. 16:25), waarin Paulus, de beheerder van de genade Gods (Rom.3:2), zaken bekend mocht maken als: verzoening (Rom.5:10), om niet gerechtvaardigd zijn (Rom.3:24), het plan der aeonen (Efez.3:11) en het uiteindelijk doel: God alles in allen (1 Kor.15:28).


*Evangelie betekent goed bericht. Een bericht is geen aanbieding met voorwaarden, zo van, ALS jij nu kiest voor Jezus DAN ben je gered. Dan hangt het van jou (de mens) af.

Neen, het bericht is: Hij is je redder! Nu staat God centraal, en wat de Zoon heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. In DAT rotsvaste vertrouwen van de Zoon (Ps.18:3) in De Vader mogen wij geloven. Dat is een genade gift van God. Dat maakt je tot een rechtvaardige in God's ogen (Gal.3:6).

(VLOG) En de term van het jaar 2021 (uit de bijbel) is geworden ...

Paulus gebruikt in de Romeinenbrief een geniale, "out of the box" term, die je nergens anders tegenkomt in de bijbel. Het is ook een vreemde term. Paulus gebruikt de term als een kader, want we lezen deze aan het begin van de Romeinenbrief (Rom.1:5) en aan het einde van de Romeinenbrief (Rom.16:26).  

Wat betekent de term? waarom gebruikt Paulus juist deze term?